Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na przechowywanie przez hpisoft.com plików cookies na Twoim urządzeniu, zgodnie z Polityką Prywatności.


projektowanie
stron internetowych

Polityka Prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności firmy HPISOFT

 

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji za pośrednictwem Plików „Cookies” oraz korzystania przez Administratora z narzędzi Google Analitycs. W niniejszej Polityce Administrator informuje również o zasadach przetwarzania danych osobowych. 

 

Administrator zbiera dane dla zgodnych z prawem celów, oznaczonych w niniejszej polityce prywatności i przetwarza je zgodnie z prawem. Administrator zbiera wyłącznie te dane, które są niezbędne do oznaczonych celów. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. 

 

Masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie takiej zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

§1

DEFINICJE

Użyte w niniejszej Polityce prywatności zwroty oznaczają odpowiednio:

 1. Administrator - Łukasz Uchyła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Projektowanie Stron Internetowych HPISOFT Łukasz Uchyła z siedzibą w Głubczycach (48-100)Zopowy Osiedle 82a/2; o nadanym NIP: 7481576816 oraz REGON: 388043158 ; e-mail: lukasz.uchyla@hpisoft.com, tel. (+48) 798 992 653
 2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu. Pliki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Portal indywidualnie do Użytkownika.
 3. Portal - oznacza serwis internetowy o domenie hpisoft.com, prowadzony przez Administratora.
 4. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny pod adresem: https://www.hpisoft.com/pl-PL/regulamin
 5. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Urządzenie końcowe - oznacza urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu.
 7. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Użytkownik - oznacza osobę korzystającą z Portalu.

 

§2

PLIKI COOKIES

 1. Portal korzysta z Plików Cookies. Administrator zamieszcza na Urządzeniu końcowym Pliki Cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.
  1. sesji,
  2. stałe,
  3. stron trzecich
 2. Administrator stosuje następujące typy Plików Cookies:
 3. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies na Urządzeniu końcowym. Użytkownik ma jednak możliwość dokonania zmian w tym zakresie i w konsekwencji ograniczenia, określenia warunków przechowywania lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie Plików Cookies lub ich automatyczne zablokowanie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Aby uzyskać więcej informacji odwiedź poniższe strony:
 4. Ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Portalu.
 5. Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać Pliki Cookies w następujących celach:
  1. ułatwienie korzystania z Portalu,
  2. zwiększenie funkcjonalności Portalu,
  3. zwiększenie wygody korzystania z Portalu
 6. Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać w Portalu również Pliki Cookies zamieszczane przez podmioty zewnętrzne będące partnerami Administratora, za pośrednictwem Portalu (tzw. zewnętrzne Pliki Cookies) w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych (raportowania interakcji Użytkowników w Portalu) za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [w tym zakresie administratorem Plików Cookies jest Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043].
 7. Google Analitycs wraz z funkcjami reklamowymi wykorzystuje Pliki Cookies do analizy sposobu użytkowania Portalu. Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany – co uniemożliwia identyfikację osoby. Administrator korzysta z tzw. maskowania adresów IP, dzięki czemu dla celów wskazanych w punkcie 5 powyżej używane są wyłącznie części tych adresów, a nie ich całości.
 8. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania możliwości przekazywania danych o ich odwiedzinach na stronach internetowych Portalu do Google Analitycs – poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analitycs. Dodatek ten jest dostępny pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl
 9. Pod powyżej wskazanym adresem znajdują się również szczegółowe dane o sposobie przetwarzania danych w ramach Google Analitycs.

 

§3

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przetwarzaniem przez Administratora pozyskanych od Użytkownika danych osobowych (trwałych Plików Cookies zawierających niepowtarzalny identyfikator lub danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Formularza zapytania lub Zapytania o kalkulację), Administrator niniejszym podaje, co następuje. 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Uchyła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Projektowanie Stron Internetowych HPISOFT Łukasz Uchyła z siedzibą w Głubczycach (48-100) Zopowy Osiedle 82a/2; o nadanym NIP: 7481576816 oraz REGON: 388043158. Z Administratorem możesz się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: lukasz.uchyla@hpisoft.com lub numerem telefonu: (+48) 798 992 653

 

Jakie są cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w następujących calach i na następujących podstawach:

 1. w celach określonych w § 2 ust. 4 niniejszej Polityki, a podstawą takiego przetwarzania jest wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej, a co obejmuje również podjęcie przez Administratora działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika, zainicjowanego za pośrednictwem Formularza zapytania lub Zapytania o kalkulację (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – obowiązek ten wynika z przepisów prawa podatkowego i związany jest z rozliczeniem z tytułu danin publicznych (a co aktualizuje się po zawarciu z Tobą umowy o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej);
 4. w celach dowodowych dla zabezpieczenia dokumentacji i informacji na wypadek uzasadnionej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu oferowania produktów i usług Administratora oraz przesyłania informacji handlowych (marketing bezpośredni), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu przesyłania informacji handlowej na podstawie udzielonej przez Ciebie zgodnie z Ustawą lub zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 roku – prawo telekomunikacyjne, zgody na przesyłanie informacji o charakterze marketingowym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Jaki jest okres przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. pozyskane w ramach Plików Cookies - dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie aż do ich skasowania, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy,
 2. pozyskane w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej – Administrator przetwarza przez okres realizacji takiej umowy oraz do końca okresu przedawnienia roszczeń, które mogą potencjalnie wyniknąć z tej umowy lub do końca okresu przedawnienia należności publicznoprawnych – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy, a jeżeli umowa nie została zawarta - przez okres 2 lat od chwili, w której po raz ostatni miałeś (miałaś) kontakt z Administratorem w sprawie zawarcia tej umowy;
 3. przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego są przetwarzane do momentu, w którym:
  • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
  • cofniesz zgodę na przesyłanie informacji o charakterze marketingowym – jeżeli przetwarzanie danych w celu marketingowym odbywało się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

 

Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, w czasie i zakresie niezbędnym w związku z celem przetwarzania danych mogą być przekazane odbiorcom: 

 1. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi z zakresu dostarczania usług internetowych – serwer,
 2. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowe,
 3. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi prawnicze.

Dane osobowe pozyskane przez Pliki Cookies przekazywane są wyłącznie podmiotowi wskazanemu pod lit. a. powyżej. 

 

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, poza Europejski Obszar Gospodarczy (Administrator zwraca jednak uwagę na korzystanie z Google Analitycs, o czym mowa w § 2 niniejszej Polityki).

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Informacja o dobrowolności podania przez Ciebie danych osobowych:

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do – odpowiednio:

 1. zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej,
 2. przesłania za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych informacji o charakterze marketingowym – na wyraźną Twoją prośbę.

 

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo:

 1. żądać od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych: możesz zwrócić się do Administratora o wskazanie, czy Administrator przetwarza Twoje dane, jakie to dane, jakie są cele przetwarzania, komu dane mogą być przekazywane a także jakie środki ochrony danych osobowych Tobie przysługują;
 2. żądać sprostowania swoich danych osobowych: możesz zwrócić się do Administratora wskazując, że dane są błędne lub nieaktualne lub niekompletne;
 3. żądać usunięcia swoich danych osobowych – możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie danych, w szczególności jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, cofniesz zgodę, nie ma zaś żadnej innej podstawy przetwarzania, zgłosisz sprzeciw, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. żądać ograniczenia przetwarzania – możesz zwrócić się do Administratora w szczególności, jeżeli: kwestionujesz prawidłowość danych (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość), przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie żądasz ich usunięcia, Administrator nie potrzebuje już przetwarzać danych, ale są Ci one potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, został wniesiony sprzeciw;
 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – zażądania od Administratora zaprzestania przetwarzania danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na podstawie wskazanej powyżej pod lit. d., e., lub f.;
 6. do przenoszenia danych – zażądania od Administratora przekazania w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa – w każdym przypadku, w którym sądzisz, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem RODO.

 

Masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie takiej zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.